Klank-Kleur

project mail-art, onderzoek naar taal en kleur (in permanent bruikleen).