Hier/Daar/Viceversa


"Hier / Daar / Viceversa" door Danielle Spoelman en Wiebke Bartsch is een non-verbale teken-uitwisseling, een vertraagd onderzoek over de aspecten van hun eigen thuisland en het thuiszijn - over de grenzen heen door de gemeenschappelijke taal van de tekening.


Het taNDem-project is onderverdeeld in drie delen:

Weekthema | De kunstenaars tekenen over hetzelfde thema. Dit thema wordt wekelijks afwisselend door Danielle of Wiebke bepaald. Beide tekenen voor zichzelf in hun eigen omgeving.

Tekeningen 'heen en weer' | De kunstenaars maken gezamenlijke tekeningen over het thema ‘thuis’. Afwisselend start een van beide een tekening, stuurt deze op en de ander maakt de tekening af.

Plaatswissel | De kunstenaars verwisselen van plaats. Ze tekenen de thuisplek van de ander. Wiebke tekent in Enschede, Danielle tekent in Münster.

Alle tekeningen zijn gedurende het project gedeeld via een blog: hier-daar-viceversa.eu


Hieronder vindt je een kleine selectie.